Grāmatvedība un dokumentu kārtošana ir uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa, kas prasa daudz laika un lielu atbildību.

Profesionāla un regulāra grāmatvedības uzskaite un dokumentu kārtošana novērš iespējamās kļūdas un samazina soda sankciju piemērošanas risku.

Piedāvātie pakalpojumi

datorizēta, uzskatāma un sistematizēta uzņēmuma grāmatvedības veikšana saskaņā ar LR likumdošanu;

visa veida dokumentu sagatavošana – deklarācijas, pārskati, paziņojumi, grāmatvedības atskaites un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā dokumentācija uzņēmumā saskaņā ar LR likumdošanu;

ikmēneša nodokļu un PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā ar EDS palīdzību;

ikmēneša rēķinu izrakstīšana, piegādātāju rēķinu kontrole;

bankas un kases operāciju uzskaite un pārvaldīšana;

algu un pamatlīdzekļu amortizācijas aprēķināšana un administrēšana;

ikmēneša debitoru un kreditoru atskaišu sagatavošana;

ikmēneša Peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances sagatavošana;

gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID.


Pakalpojuma cenas sākot no 55 EUR mēnesī.

Grāmatvedības pakalpojumu cena ir atkarīga no dokumentu skaita mēnesī. Lūdzam sazināties ar mūsu speciālistiem, lai noskaidrotu pakalpojuma izcenojumu un sadarbības iespējas.

 

Mūsu speciālisti bez maksas izvērtēs darba apjomu un mēs piedāvāsim Jums visizdevīgāko sadarbības veidu un konkrēto jautājumu risinājumu.

 

 Izmantojot mūsu piedāvātos pakalpojumus, Jūs:

samazināsiet risku, ka jūsu vienīgais grāmatvedis strādā nekvalitatīvi vai aiziet strādāt citur;

nodrošināsiet augstāku uzņēmuma grāmatvedības apkalpošanas kvalitāti, jo grāmatvedības uzņēmumā ir vairāk kvalificētu speciālistu;

nebūs jāiegādājas

  dators un atbilstoša datorprogramma;

  biroja tehniskais aprīkojums un inventārs;

  grāmatvedības, nodokļu, dokumentu noformēšanas un likumdošanas krājumi;

  kancelejas preces grāmatvedības un lietvedības vajadzībām;

nebūs jāveic

   sociālie maksājumi par darbiniekiem;

  maksājumi par savu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

 

Mūsu piedāvātā ikmēneša apkalpošanas maksa ir zemāka par kvalificētu darbinieku mēneša algu.