Dokumentu kārtošana ir uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa, kas prasa daudz laika un lielu atbildību.

Mēs uzņemamies pilnu atbildību par Jūsu uzņēmuma lietvedības precizitāti, uzskatāmību, dokumentu noformēšanas pareizību un savlaicīgu darbu izpildi.

Profesionāla un regulāra dokumentu kārtošana novērš iespējamās kļūdas un samazina soda sankciju piemērošanas risku.

  Piedāvātie pakalpojumi

dažāda veida līgumu izstrāde, esošo līgumu analīze un citu juridisko pakalpojumu sniegšana;

lietvedības kārtošana un dokumentu noformēšana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;

 Lietvedības un juridisko pakalpojumu cena ir atkarīga no dokumentu skaita un veida mēnesī. Lūdzam sazināties ar mūsu speciālistiem, lai noskaidrotu pakalpojuma izcenojumu un sadarbības iespējas

Klienta priekšrocības

Izmantojot mūsu piedāvātos pakalpojumus, Jūs:

samazināsiet risku, ka jūsu vienīgais lietvedis un jurists strādā nekvalitatīvi vai aiziet pie cita darba devēja;

nodrošināsiet augstāku uzņēmuma lietvedības un dokumentu aprites kvalitāti, jo mums ir vairāk kvalificētu speciālistu;

nebūs jāiegādājas

dators un atbilstoša datorprogramma;

biroja tehniskais aprīkojums un inventārs;

dokumentu noformēšanas un likumdošanas krājumi;

kancelejas preces lietvedības vajadzībām;

nebūs jāveic

sociālie maksājumi par darbiniekiem;

maksājumi par savu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

 

Mūsu piedāvātā ikmēneša apkalpošanas maksa ir zemāka par kvalificētu darbinieku mēneša algu