LR VID interneta mājas lapas adrese: www.vid.gov.lv

LR likumu krājums internetā: www.likumi.lv

VID informatīvais tālrunis: 1898

VID uzticības tālrunis: 8 000 9070

Ar PVN apliekamo personu reģistrs: www6.vid.gov.lv/vid_pdb/pvn.asp

Latvijas Bankas valūtas kursi: www.bank.lv/lat/main/fa/finfo/notvalkur/

Maksātnespējīgo uzņēmumu datu bāze:www.mna.gov.lv/registri.jsp